ԱՄՆ հայոց Արևելյան թեմում ավարտվել է 122-րդ թեմական համաժողովը, որտեղ նախանշվել են անելիքները

08.05.2024

ԱՄՆ հայոց արևելյան թեմի 122-րդ թեմական համաժողովի վերջին օրը ներկայացվել են գործունեության վերաբերյալ մանրամասն ֆինանսական հաշվետվություններ, քննարկվել են 2024 և 2025 թվականների բյուջեները: Թեմակալ առաջնորդ Մեսրոպ եպիսկոպոս Պարսամյանի առաջարկով նախանշվել են թեմի ծրագրերը` մի քանի տարվա կտրվածքով: Ժողովի վերջին օրը արրևելյան թեմի տիկնանց համքարության կենտրոնական խորհուրդը անցկացրել է 11-րդ տարեկան հավաքը: