Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում սկսվել են ընդունելության քննությունները

04.06.2024

Դիմորդները քննություն են հանձնում հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայ ժողովրդի պատմություն առարկաներից: Առաջինը հայոց լեզվի քննությունն է: Քննությունների եզրափակիչ փուլում դիմորդների հետ հարցազրույց են անցկացնում ճեմարանի տեսչության անդամները։ Նրանք ստուգում են դիմորդների գիտելիքները Աստվածաշնչից, հայ եկեղեցու պատմությունից և օտար լեզուներից: Հարցազրույցի ընթացքում պարզվում նաև դիմորդների հաղորդակցվելու հմտությունները։