Հոգեգալստայան տոնին բոլոր եկեղեցիներում մատուցվել է Պատարգ

20.05.2024

Սուրբ Հոգին Սուրբ Երրորդության երեք անձերից մեկն է, համագո և հավասար Հորը և Որդուն: Սուրբ Հոգին գործում է մարդկանց մեջ զանազան կերպով: Այն մի դեպքում ներկայացվում է որպես շունչ, քամի, մի ուրիշ դեպքում՝ աղավնի, հրեղեն լեզու, ամպ և այլն: Այս ամենը բնորոշում է ոչ թե նրա էությունը, այլ՝ արտահայտությունը։ Հոգեգալստյան Պատարագին ընթերցում են Սուրբ Հոգուն ուղղված Հովհան Ոսկեբերանի աղոթքը: